Personalizace a údaje

Mějte kontrolu nad tím, jak pro vás Twitter personalizuje obsah a shromažďuje a sdílí určité údaje.

Toto nastavení se na toto zařízení použije, když jste odhlášeni z Twitteru odhlášeni. Jakmile se přihlásíte, nepoužije se.

Prostřednictvím této volby zapnete nebo vypnete všechna nastavení na této stránce.