Εξατομίκευση και δεδομένα

Ελέγξτε πώς το Twitter εξατομικεύει περιεχόμενο, πώς συγκεντρώνει και πώς κοινοποιεί συγκεκριμένα δεδομένα.

Αυτές οι ρυθμίσεις αφορούν τη συσκευή αυτή για όσο διάστημα παραμένει αποσυνδεδεμένη από το Twitter. Δεν θα ισχύουν για τον λογαριασμό σας, όταν πραγματοποιήσετε είσοδο.

Αυτό ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί όλες τις ρυθμίσεις αυτής της σελίδας.