شخصی‌سازی و داده‌ها

میزان شخصی‌سازی، جمع‌آوری و به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات به خصوص توسط توییتر را کنترل کنید.

این تنظیمات وقتی در این دستگاه اعمال می‌شوند که از توییتر خارج شده باشد، و هنگامی که وارد حساب کاربری‌تان شوید در آن اعمال نمی‌شوند.

این کار همه تنظیمات این صفحه را فعال یا غیرفعال خواهد کرد.