Personalisasyon at Data

Kontrolin kung paano pinepersonalisa ng Twitter ang nilalaman at kinokolekta at ibinabahagi ang mga partikular na data.

Gumagana itong mga setting sa device na ito kapag naka-logout ito sa Twitter, at hindi ito gagana sa iyong account kapag naka-log in ka.

Pagaganahin o di-pagaganahin nito ang lahat ng setting sa pahinang ito.