Prispôsobenie a údaje

Majte kontrolu nad tým, ako Twitter prispôsobuje obsah a zhromažďuje a zdieľa určité údaje.

Tieto nastavenia sa vzťahujú na toto zariadenie v čase, keď je odhlásené z Twitteru, a počas vášho prihlásenia sa na váš účet nevzťahujú.

Týmto zapnete alebo vypnete všetky nastavenia na tejto stránke.