Personanpassning och data

Bestäm hur Twitter personanpassar innehåll och samlar in och delar med sig av vissa data.

De här inställningarna gäller denna enhet när den är utloggad från Twitter, och de gäller inte ditt konto när du är inloggad.

Detta aktiverar eller inaktiverar alla inställningar på den här sidan.