การตั้งค่าส่วนบุคคลและข้อมูล

ควบคุมวิธีที่ทวิตเตอร์ปรับเนื้อหาให้เข้ากับคุณ และวิธีเก็บและแบ่งปันเนื้อหาบางประเภท

การตั้งค่าเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับอุปกรณ์นี้เมื่ออุปกรณ์ออกจากระบบของทวิตเตอร์ และจะไม่มีผลบังคับใช้กับบัญชีของคุณเมื่อคุณเข้าสู่ระบบ

การดำเนินการนี้จะปิดหรือเปิดการตั้งค่าทั้งหมดในหน้านี้